F.A. Hayek en de kleurloosheid van de JOVD

Editor’s note: The following was originally published on the 10th of May 2017. In an effort to highlight and to gather some of the best of Dutch libertarian thought, we’ve rehosted it here. We believe readers can still glean a lot from Marco Nijweide’s call to reexamine our philosophical foundations.

Over hoe de JOVD door een gebrek aan ideeën een inwisselbare PJO is geworden.

Eergisteren werd over de hele wereld de 118e verjaardag van F.A. Hayek gevierd. Deze econoom en liberale denker heeft veel bijgedragen met boeken als o.a. ‘The Road to Serfdom’ (de Weg naar Slavernij) waarin hij uitlegt dat alle vormen van collectivisme logischerwijs en onvermijdelijk leiden tot tirannie.

De reden waarom ik Friedrich (F.A.) Hayek, een vergeten denker in het liberale spectrum naar voren breng is om het volgende. Enkele weken geleden kondigde voorman Thierry Baudet aan een jongerenbeweging te starten. Voor 1 april wilde hij zoveel mogelijk leden binnen hebben. Binnen een dag hadden zich er 1000 jongeren aangesloten en binnen 2 dagen 2000. Vandaag de dag koerst JFvD de 2600 leden in vergelijking met de 2808 leden van de JOVD.

Waarom noem ik deze getallen? Dit heeft alles te maken met de aantrekkingskracht die FvD/JFvD heeft op jongeren. De JOVD heeft 68 jaar gedaan over 2800 leden,  de JFvD in twee weken 2600. Er is iets dus aan de hand.

Maar wat is er dan precies aan de hand? De JOVD worstelt om nieuwe mensen aan zich te binden. Hoe kan de JOVD als ‘The Harvard’ (aldus Mark Rutte) van de Nederlandse politiek niet meer die aantrekkingskracht hebben op nieuwe groepen jongeren? Zelf denk ik dat het aan het volgende ligt; een gebrek aan ideeën. In hoeverre staan ideeën centraal binnen de JOVD? En met ideeën bedoel ik ideologie, want met een ideologie vorm je een basis voor ideeën, die vormen vervolgens de wereld.

Gebrek aan ideologische vorming en verdieping

Het probleem is dat er bij de JOVD geen echte ideologie aanwezig is en dat er geen discussie en aandacht voor is. Dit zorgt er helaas voor dat je fletse nietszeggende coalities smeedt met Dwars en andere PJO’s. Of om met de woorden van Dennis Begheijn te spreken die het klimaat manifest ‘irrationele luchtfietserij’ noemde die JOVD met andere PJO’s sloot. Dit is ook meteen de kern van het probleem. Zonder ideologische verdieping ga je met alle winden mee waaien en heb je geen eenduidige kleur en geluid.

Op de vraag hoe het dan kan dat JFvD zoveel aanwas heeft en de JOVD zo weinig kon het Hoofdbestuur geen antwoord op geven. Dit is precies waar het probleem ligt. Op het moment dat je weinig tot geen kennis hebt van jezelf, van je liberale ideologie die de fundering van je organisatie is dan kun je ook geen goede analyse maken van waar de problemen vandaan komen. Als je niet weet wat de oorzaak is, kan je ook niet de symptomen bestrijden. Één lage ledengroei is een van die symptomen.

De oplossing

Maar wat voor oplossing kan hiervoor geboden worden? Mijn voorstel is om een soortgelijk programma te ontwikkelen zoals European Students For Liberty doet voor haar local coordinators. Dit programma is online te volgen voor mensen die actief willen worden en vrijheid willen verspreiden op lokaal niveau. Hieruit zijn bijvoorbeeld Maastricht Students For Liberty  (MFSL) en Rotterdam Students For Liberty (RSFL) in Nederland voortgekomen. De local coordinators worden getraind in allerlei verschillende aspecten om een leider te worden. Van marketing tot activisme tot liberale theorieën en concepten zoals Hayek’s social change theory en the use of knowledge in society, (over hoe kennis decentraal is en niet centraal is.)

Het toetsen van theorieën is van essentieel belang. Een JOVD zou meer anticyclisch moeten opereren, niet op de waan van de dag en reactionair op ieder wissewasje reageren. Maar nadenken over de aard van de problemen, veel fundamenteler. Alleen zo creëer je een eigen geluid, waarmee je serieuzer genomen kan worden. Wat de linkse kerk ook zegt over Baudet, inhoudelijk gezien doet hij het goed, bij politieke vraagstukken gaat hij naar de kern van het probleem. En daarmee onderscheidt hij zich van de politiek van de waan van de dag, in tegenstelling tot de VVD.

Het idee van een online programma voor bijvoorbeeld actieve JOVD-leden kan fungeren als basis voor mensen die het bestuur van een afdeling in willen. Hiermee zorgen wij ervoor dat het individuele lid meer bagage krijgt. Een manier om zich te wapenen tegen politiek ideologische opponenten. Maar ook een ander probleem wordt ermee getackeld, afdelingen zoals Friesland en Twente kampen met problemen om cursusleiders te regelen. Uiteraard zal dit een oplossing bieden om mensen af te laten reizen naar Enschede of andere plekken. Dit kan nu opgevangen worden door iemand van de eigen afdeling om trainingen te geven van bijvoorbeeld simulaties over coalitievorming.

Mogelijke content

De content van zo’n programma kan bestaan uit liberale theorieën en concepten van denkers zoals Friedrich Hayek, Frédéric Bastiat en Ludwig von Mises. Ook kennis van een afdeling Groningen over hoe het beste nieuwe leden tijdens het Augustus Offensief binnen te halen kan hierin verwerkt worden. Mensen zouden zelfs in de toekomst als een extra sectie op de website zelf filmpjes kunnen uploaden met hun eigen kennis over een specifiek onderwerp. Denk aan het organiseren van een specifieke activiteit die het heel goed doet zoals een ‘free speech wall’ die op een school of campus geplaatst kan worden. De ideeën zijn legio en niet allemaal op te noemen want zoals u weet, kennis is decentraal.

Om met de woorden van Hayek af te sluiten: “We must make the building of a free society once more an intellectual adventure, a deed of courage…. Unless we can make the philosophic foundations of a free society once more a living intellectual issue, and its implementation a task which challenges the ingenuity and imagination of our liveliest minds, the prospects of freedom are indeed dark. But if we can regain that belief in the power of ideas which was the mark of liberalism at its best, the battle is not lost.”

Laten wij als JOVD hiermee beginnen!

Originally hosted at Driemaster.nl

Plaats een reactie