Onderzoek

Het Nederlands Instituut voor Praxeologie

Onderzoek

Het Nederlands Instituut voor Praxeologie neemt geen officiële positie in over specifieke onderwerpen. Individuele auteurs en medewerkers zijn vrij om hun mening via het platform uit te dragen. Wel moeten bijdragen voldoen aan ons grondbeginselen, met het oog op het creëren van een leefomgeving dat is gestoeld op menselijk handelen en dat creativiteit, innovatie en ondernemerschap stimuleert.

Bijdragen en onderzoek zullen over het algemeen gaan over:

Individuele autonomie

Menselijk respect

Het streven naar geluk

Vrijwillige Associatie(s)

Vrijheid

Menselijke creativiteit

Rationaliteit

De vooruitgang van de mensheid

Vrijheid van meningsuiting

Gezonde economie