Wie Wij Zijn

Het Team

Uitvoerend Leiderschap

Robert Valentine 

Medeoprichter en Voorzitter

Robert Valentine is een van de medeoprichters van het Nederlands Instituut voor Praxeologie. Hij onderhoudt nauwe contacten met andere (buitenlandse) denktanks en specialiseert zich in economie, met name de woningmarkt.

Stefan Gaillard

Medeoprichter

Stefan Gaillard is een van de medeoprichters van het Nederlands Instituut voor Praxeologie. Hij richt zich vooral op de intersectie tussen filosofie en wetenschap, met speciale aandacht voor digitalisering en decentralisering.

Stefan houdt zich naast zijn activiteiten voor het instituut nog met tal van andere zaken bezig. Hij is de medeoprichter van het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Journal of Trial and Error en de huidige editor-in-chief. Tevens is hij opiniemaker en actief als onderzoeksassistent bij de Nieuwe Utrechtse School, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Hij is een veelgevraagd spreker voor politieke en wetenschappelijke evenementen.

Het advies team

Adviseurs

Marco Nijweide

Organizational Advisor

Marco Nijweide is adviseur van het Nederlands Instituut voor Praxeologie. Hij geeft vanuit organisationeel perspectief advies op de koers en activiteiten van het Instituut.

Ferry Ras

Adviseur

Ferry Ras is adviseur van het Nederlands Instituut voor Praxeologie. Met bijzondere aandacht voor public relations is hij organisatorisch betrokken bij de communicatie, koers en activiteiten van het instituut.

Caspar Safarlou

Adviseur

Caspar Safarlou is adviseur van het Nederlands Instituut voor Praxeologie. Vanuit een filosofisch perspectief geeft hij advies over alle aspecten van het Instituut.

Aileen de Witte

Netwerk Adviseur

Aileen de Witte is adviseur van het Nederlands Instituut voor Praxeologie. Met bijzondere aandacht voor netwerken en het opzetten van kennisinitiatieven, is zij betrokken bij Praxeologie als liaison voor zuster-initiatieven zoals de Bastiat Society.

Onze staf leden

Staf

Bas van der Veen

Vertaal medewerker

Walker Haskins

Chief Fundraising Officer

Walker Haskins is Hoofd Fondsenwerving bij het Institute for Praxeology. Hij is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en het CEVRO Instituut, Praag. Zijn interesses zijn gericht op de theoretische onderbouwing van het libertarisme, met een speciale focus op het snijvlak van economie en politiek.

Colin Brown

Associate

Colin Brown is een derdejaarsstudent Politicologie met als bijvak Recht en Economie. Hij pleit voor vrijheid van meningsuiting en heeft stage gelopen bij het Nevada Policy Research Institute en het Witte Huis.