ANBI

Naam van de instelling: Nederlands Instituut voor Praxeologie

RSIN of fiscaal nummer: 859058608

Contactgegevens van de instelling:

Doelstelling: Het bevorderen van de vooruitgang van de mensheid door het stimuleren van beleidsmaatregelen die geworteld zijn in praxeologie. We streven ernaar om creativiteit, innovatie en ondernemerschap te stimuleren en Nederland weer als voorbeeld van de vrije markt aan de voorgrond te plaatsen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Onderzoek en Publicatie: Publiceren van boeken, artikelen en onderzoek.
  • Opleiding en Training: Training en educatie in communicatie en overtuiging.
  • Politieke Beïnvloeding: Samenwerken met beleidsmakers om beleid te bevorderen dat persoonlijke en economische vrijheid vergroot.
  • Media en Communicatie: Creëren van mediacontent zoals video’s en infographics om praxeologie te verspreiden.

Functies en namen van de bestuurders:

  • Voorzitter: Robert Valentine
  • Secretaris/penningmeesters/Penningmeester: Stefan Gaillard

Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten worden vergoed op basis van declaraties.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In 2023 hebben we voor de tweede keer de Free Market Roadshow georganiseerd. Dit jaarlijkjse event trok deze keer ruim 70 deelnemers die lezingen bijwoonden over verschillende onderwerpen omtrent klassiek liberalisme.

Financiële verantwoording:

  • Inkomsten: Fondsenwerving, donaties van particulieren en bedrijven.
  • Uitgaven: Evenementenorganisatie en algemene operationele kosten
  • Balans 2023: Totale inkomsten: €5,000; Totale uitgaven: €5,000;

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of ons bellen op +31 20 123 4567.